• Allmänna byggnadsarbeten

• Fasadisolering och slutbehandling

• Ombyggnader och reparationer

• Inredning av olika lokaler

• Byggande av individuella bostadshus

• Inredningsarbeten

• Skogsarbeten

• Jordbruksarbeten